Posturi aparute in Monitorul Oficial Partea a-III-a nr. 391 din 27.04.2022

    Facultatea de Management Militar

  Departamentul Comunicatii, Tehnologia Informatiei si Aparare Cibernetica


  Conferentiar universitar civil, pozitia 8, disciplinele: Teoria transmisiunii informatiei, Prelucrarea digitala a semnalelor. Detalii
  Domeniul stiintific: Telecomunicatii
  Lector universitar (sef lucrari), civil, pozitia 9, disciplinele: Semnale si sisteme II, Prelucrarea digitala a semnalelor, Circuite integrate digitale. Detalii
  Domeniul stiintific: Telecomunicatii
  Lector universitar (sef lucrari) civil, pozitia 12, disciplinele: Retele de calculatoare, Managementul securitatii sistemelor de comunicatii. Detalii
  Domeniul stiintific: Calculatoare si tehnologia informatiei

    Facultatea de Stiinte Militare

  Departamentul Stiinte Militare


  Conferentiar universitar civil, pozitia 19: Scenarii tactice ale operatiilor subunitatilor (Opt. 10); Operatii de raspuns la crize (Opt. 8); Procese organizationale si comportament organizational. Detalii
  Domeniul stiintific: Stiinte Militare
  Lector universitar (sef lucrari), civil, pozitia 22, disciplinele: Scenarii operative si conducerea operatiilor; Managementul instruirii in comunicatii; Analiza conflictelor si gestionarea crizelor. Detalii
  Domeniul stiintific: Stiinte Militare

  Departamentul Stiinte Sociale si Umaniste Aplicate


  Lector universitar (sef lucrari), civil, pozitia 24, disciplinele:Limba engleza; Limba engleza aplicata; Limba engleza – terminologie militara (STANAG). Detalii
  Domeniul stiintific: Filologie
  Lector universitar (sef lucrari), civil, pozitia 26, disciplinele: Educatie fizica militara. Detalii
  Domeniul stiintific: Stiinta sportului si a educatiei fizice

  Posturi vacante pe durata determinata de 3 ani

  Asistent universitar, civil, pozitia 27, disciplinele: Limba engleza; Limba engleza aplicata; Limba engleza – terminologie militara (STANAG). Detalii
  Domeniul stiintific: Filologie

    FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIVE

  Departamentul Stiinte Economice


  Conferentiar universitar civil, pozitia 8, disciplinele: Politici NATO si operatii multinationale, Comprehensive approach, Managementul resurselor de aparare, Managementul capabilitatilor institutiilor de securitate Detalii
  Domeniul stiintific: Stiinte militare.
  Lector universitar (sef de lucrari) civil, pozitia 10, disciplinele: Contabilitate, Expertiza contabila, Contabilitatea institutiilor publice, Fiscalitate. Detalii
  Domeniul stiintific: Contabilitate.

    Facultatea de Stiinte Economice si Administrative

  Departamentul Stiinte Administrative


  Conferentiar universitar civil, pozitia 6, disciplinele: Drept international umanitar, Elemente de drept. Detalii
  Domeniul stiintific: Stiinte militare.
Posturi aparute in Monitorul Oficial Partea a-III-a nr. 390 din 27.04.2022

Popota unitatii

Muncitor calificat IV (ospatar) – 1 post
Detalii

Birou asigurare armament, munitii si materiale tehnice

Referent de specialitate gr. II – 1 post
Detalii

Birou contabilitate

Administrator financiar gr.II – 2 posturi
Detalii

Facultatea de Stiinte Economice si Administrative

Referent de specialitate gr. III – 1 post
Detalii

Pluton intretinere

Muncitor calificat IV (stivuitorist) – 1 post
Detalii

Birou administrare patrimoniu imobiliar

Inginer gr. I – 1 post
Detalii

Compartiment performanta in sport

Antrenor ctg.IV – 1 post
Detalii

Centrul de Pregatire Militara


Interviu pentru Sef Centru Pregatire Militara
Tematica si bibliografia
Interviu pentru comandant Batalion 1 studenti (si instructor)
Colonel, specialitatea militara Instructie
Tematica si bibliografia

Cursul de Pregatire MilitaraInstructor avansat (si sef comisie didactica)
Colonel, arma Forte Terestre, specialitatea militara Instructie, invatamant, studii masterale, disciplina INSTRUCTIE TACTICA
Tematica si bibliografia

Instructor superior (si sef comisie didactica)
Lt.col., arma Forte Terestre, specialitatea militara Instructie, invatamant, SM, disciplina ITAI
Tematica si bibliografia
Instructor superior (si sef comisie didactica)
Lt.col., arma Forte Terestre, specialitatea militara lnstructie, invatamant, SM, disciplina INSTRUCTIE DE GENIU
Tematica si bibliografia
Subofiter specialist (si instructor)
Plutonier ajutant principal, arma Forte Terestre, specialitatea militara Instructie, invatamant, SM, disciplina Educatie Fizica Militara
Tematica si bibliografia

U.M. 01512

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad\treapta imediat superioara pentru functiile incadrate de personal civil Detalii
Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad\treapta imediat superioara pentru functiile incadrate de personal civil Detalii

Centrul de Limbi Straine

Informatician gr.11 Detalii
Rezultat proba practica

Centrul secundar de invatare a limbilor straine Bistrita

Administrator financiar tr. II Detalii
Rezultat proba scrisa

Biroul contabilitate

Administrator financiar gr. II Detalii
Rezultat proba scrisa

Biroul salarizare si decontari

administrator financiar gr. II Detalii
Rezultat proba scrisa

Compartimentul CIMIC

Referent de specialitate gr. I Detalii
Rezultat proba scrisa

© 2016 Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu". All rights reserved.